Prijava na dogodek
Ples v vseh barvah evrope
DATUM IN ČAS:
Petek, 05. maj 2017 (od 19.00 dalje)
LOKACIJA:
V prostorih HIŠE EU v Ljubljani.
ORGANIZATORJI:
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji (PEK)
PRIJAVNI OBRAZEC
Ime*
Priimek*
E-naslov*
Telefon*
Polja označena z zvezdico * so obvezna!
POTRDI PRIJAVO

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Zbranih podatkov ne bomo namenoma posredovali, prodali, predali treji osebi, ki bi podatke lahko uporabila v zle namene.


Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UL RS št. 86/2004, UL RS št. 113/2005).

Udeleženci s prijavo na dogodek potrjujejo, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Strinjajo se, da organizatorji uporabijo vnesene podatke za splošno administrativna opravila, povezana s sodelovanjem na dogodku.

S sodelovanjem na prireditvi udeleženci dajejo organizatorjem nepreklicno soglasje in pravico, da jih fotografirajo ter napravijo video in zvočne posnetke, pridobljeni material pa uporabijo po lastni presoji za potrebe komuniciranja dogodka, ne da bi zato potrebovali posebno dovoljenje. Udeleženci organizatorjem odrekajo vsakršno odgovornost v zvezi z navedenim in se seznanjajo s tem, da organizatorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli osebno poškodbo ter premoženjsko škodo ali izgubo premoženja kot posledico navedenega.

Organizatorji bodo osebne podatke udeležencev uporabljali in shranjevali skladno s politiko zaščite posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov s strani institucij Skupnosti, ki jo ureja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000.